Equi Eva

coaching met hulp van paarden

Anders leren met paarden.

 Waarom leren met paarden?
Animal Assisted Education is een vorm van dierondersteunde interventies, waar momenteel meer en meer onderzoek naar wordt gedaan. Daarnaast ontstaan de eerste lectoraten die zich focussen op inzet van dieren voor humane gezondheid. Dat juichen we van harte toe.
De natuur van kinderen is bewegen, spelen en ze hebben als vanzelf een lijntje met dieren. Vaak zijn de eerste woorden van het kind ook diergerelateerd (woef, mauw…) en vinden ze in hun knuffeldieren troost.
Veel kinderen die uitvallen in het onderwijs, komen weer tot rust op een zorgboerderij en kunnen van daaruit het leren weer oppakken. ANDERS LEREN MET PAARDEN is zowel bij individuele coaches als bij de grotere zorgboerderijen onderdeel van het programma. Want leren, dat doe je als kind het liefste ervarend en in beweging.


 Voor welke leerlingen?
We begeleiden kinderen van groep 2 tot en met groep 8 die in meer of mindere mate afgehaakt zijn op school. Van thuiszitter tot parttime schoolganger tot een kind dat naast school nog net even een extra boost nodig heeft. Sommigen hebben diagnoses zoals AD(H)D, dyslexie en autisme of er is sprake van prikkelgevoeligheid en concentratieproblemen.
De gemene deler is dat het leerlingen zijn die veelal visueel ingesteld zijn en moeite hebben met talig onderwijs. Met de individuele begeleiding van ALMP zien we dat deze kinderen wel degelijk tot leren kunnen komen. Door bewegend leren te ondersteunen met paarden, leren kinderen beter, sneller en blijft de lesstof beter hangen. Kinderen haken weer aan. Daar is vaak maar een korte tijd voor nodig. We vullen daarin een stukje voor u aan en vullen hiaten op. Zo kunnen kinderen weer mee in de groep.

De methode
We werken topdown, visueel, auditief en kinesthetisch. Dat is fijn voor alle kinderen omdat dat bij hen aansluit. Leren doe je immers met je hele lijf! Al spelende en doende ontdekken we waar de hiaten zitten:
De lange en korte open klank zitten er bijvoorbeeld nog niet goed in.
Of de splitsingen tot tien, met in het bijzonder de Verliefde Harten, waardoor het optellen en aftrekken over het tiental niet goed gaat.
Of de ordening van de tientallen en eenheden is niet op orde.
Of het is voor de leerling moeilijk om zelf structuur aan te brengen in zijn of haar aanpak.
Of de tafels zijn onvoldoende geautomatiseerd.
Of de klok draait alle kanten op.
Of nog iets anders…
Daar kunnen we allemaal bij helpen. Door de hiaten allereerst te ontdekken en vervolgens te verhelpen met allerhande spelletjes en parcoursjes, kunnen kinderen spelenderwijs de draad weer oppakken en grote stappen maken. Overigens gebruiken we beproefde methodes, zoals Taal in Blokjes en Met Sprongen Vooruit en sluiten we zoveel als mogelijk aan bij school. Door kinderen een korte periode deze vorm van ‘bijles’ te gunnen, kunnen ze op school weer meekomen. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en hun plezier in het leren terug.

Welke lesstof?
Er zijn diverse modules waaruit gekozen kan worden, zodat de begeleiding voor de leerling op maat gemaakt kan worden: spelling, lezen, werkwoordspelling, klokkijken analoog en digitaal, optellen en aftrekken. Daarnaast besteden we aandacht aan de executieve functies, mindset en leerstijlen.