Equi Eva

coaching met hulp van paarden

Equine Assisted Coaching

Bij equine assisted coaching roepen we de hulp in van paarden bij het coachen van mensen.
Het doel is bewustwording te bereiken door de cliënt te stimuleren over zichzelf en anderen na te
denken en zijn eigen oplossing te vinden door middel van ervaringsgericht leren en te profiteren van
de feedback die een paard daarbij kan geven.
Ik  facilliteer dit proces door het opzetten en begeleiden van activiteiten met paarden die
leiden tot zelfonderzoek van de cliënt en waarborgt daarbij de fysieke en emotionele veiligheid van
alle betrokkenen.
Tijdens de coaching met paarden komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen op
een natuurlijke manier aan de orde: non-verbale communicatie, assertiviteit, samenwerking,
probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, relaties en vertrouwen.
Tijdens het uitvoeren van activiteiten met paarden in de coachsessie ontstaan daardoor vaak als
vanzelf metaforen voor het omgaan met situaties.
Een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en de
innerlijke belevingswereld van de ander. Paarden reageren daar direct op. Ze helpen daarmee de
focus gericht te houden op de onmiddellijke ervaring in het hier en nu.
Paarden zijn zeer vergevingsgezind en zullen de ander steeds opnieuw oordeelloos vanuit het hier en
nu tegemoet treden. Dit creëert een emotionele veilige omgeving, waarin de cliënt zich gemakkelijk
openstelt voor zelfonderzoek.