Equi Eva

coaching met hulp van paarden

Coaching en begeleiding met hulp van paarden

Welkom bij Equi Eva.

Equi Eva biedt individuele sessies en trajecten aan kinderen die vastlopen op school. 

Steeds meer kinderen lopen vast op school. Deze kinderen krijgen te maken met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Ondanks extra instructie, bijles en het advies om thuis extra te oefenen, blijven de resultaten achter. Deze kinderen worden elke schooldag weer geconfronteerd met hun onvermogen omdat de manier waarop de lesstof wordt aangeboden niet past bij hun leerstijl.

Dankzij jarenlange ervaring als juf op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen kan ik de leerstof op meerdere manieren aanbieden.  Ik werk met de methode ANDERS LEREN MET PAARDEN. Dit is een methode waarbij kinderen van de basisschool met paarden worden gecoacht. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl - visueel/kinesthetisch in plaats van auditief - ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren. Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weer met plezier naar school. 

Samen met de pony's loop ik graag een stukje met je mee op weg naar een zelfverzekerde, vrolijke toekomst.

Naast kinderen zijn ook volwassenen van harte welkom om een sessie met hulp van paarden te ervaren. 
 Bij equine assisted coaching roepen we de hulp in van paarden bij het coachen van mensen.
Het doel is bewustwording te bereiken door de cliënt te stimuleren over zichzelf en anderen na te
denken en zijn eigen oplossing te vinden door middel van ervaringsgericht leren en te profiteren van
de feedback die een paard daarbij kan geven.
Ik  facilliteer dit proces door het opzetten en begeleiden van activiteiten met paarden die
leiden tot zelfonderzoek van de cliënt en waarborgt daarbij de fysieke en emotionele veiligheid van
alle betrokkenen.
Tijdens de coaching met paarden komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen op
een natuurlijke manier aan de orde: non-verbale communicatie, assertiviteit, samenwerking,
probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, relaties en vertrouwen.
Tijdens het uitvoeren van activiteiten met paarden in de coachsessie ontstaan daardoor vaak als
vanzelf metaforen voor het omgaan met situaties.
Een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en de
innerlijke belevingswereld van de ander. Paarden reageren daar direct op. Ze helpen daarmee de
focus gericht te houden op de onmiddellijke ervaring in het hier en nu.
Paarden zijn zeer vergevingsgezind en zullen de ander steeds opnieuw oordeelloos vanuit het hier en
nu tegemoet treden. Dit creëert een emotionele veilige omgeving, waarin de cliënt zich gemakkelijk
openstelt voor zelfonderzoek.


Kom ervaren dat je het WEL kan!


Button
Informatie


Button